แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้ทำการเปลี่ยนแปลง DNS aomareepittaya.ac.th type A มาที่ 122.155.27.206 เนื่องจากมีการย้ายโฮสใหม่
เข้าเว็บเดิม